دانلود فایل راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها

آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

دسته بندی ها

SSH (1)
PuTTY is a free implementation of Telnet and SSH for Win32 and Unix platforms, along with an xterm terminal emulator. It is written and maintained primarily by Simon Tatham. http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
Text Editors (1)
Editors to program in HTML, PHP, Javascript, CSS and other Programming Languages.
tutorijali (2)
whm i cpanel tutorijali
VPN (1)
VPN klijenti

محبوب ترین دانلودها